İHALE İPTAL İLANI
Birlik Encümeninin 11/05/2017 tarih ve 17-3 sayılı kararı doğrultusunda, 22/05/2017 tarih ve saat 15.30 da yapılacak olan Cumayeri Hamascık Köyü Heyelan Onarım İşine ait 2.Açık ihale; Birlik İhale Yönetmeliğinin 16.maddesi hükmü çerçevesinde, Kaymakamlık Makamının 22/05/2017 tarih ve  268 sayılı onayı ile İl Özel İdaresi teknik personelleri tarafından bildirilen “Gerekçeli Rapor” doğrultusunda İPTAL edilmiştir. İstekli firmalara duyurulur.